Svanemøllehavnen – 5 Tons kran/blå kran på Svaneknoppen tages ned 01 juni 2022 for vedligehold og flytning.

I forbindelse med påkrævet større vedligehold af 5 tons/blå kran på Svaneknoppen, er det nødvendigt at tage kranen ned for sandblæsning og udskiftning af sliddele mm.

Kranen vil være ude af funktion fra 01 juni til 01 august 2022.

Da Vejdirektoratet skal benytte området ved Svanesøen til tunnelarbejdet, vil kranen blive sat op i den nye Erstatningshavn og fuldt ud funktionsdygtig efter 01 august 2022.

Såfremt man benytter kranen på ugentlig basis skal man overveje andre alternativer i perioden, som at lade båden forblive i vandet eller finde alternativ kranløsning ved enten Jakob Jensen (værftet i skudehavnen) eller Skovshoved Havn.

Vi beklager ulejligheden.