Nordhavnstunnelen mm.

Informations brev fra Vejdirektoratet – 03 nov. 2022 Nordhavnstunnel – Opstart af tunnelentreprise Med dette brev vil vi fra Vejdirektoratets side gerne give en status på projekt Nordhavnstunnel. Vejdirektoratet indgik den 12. september kontrakt med den entreprenør, der skal forestå anlæg af Nordhavnstunnelen. Det er et joint venture-selskab, der består af Besix (Belgien) og MT…

Plads flytteønske

I forbindelse med udflytningen af både til erstatningshavnen – Svanemøllehavnen Nord er det tidligere meldt ud, at der vil være mulighed for frivilligt at flytte til erstatningshavnen når byggeområdet skulle ryddes for både i byggeperioden. Det har ikke været muligt at finde et passende system der på sammentid tilgodeser det nuværende flyttesystem, tildelingen af pladsen…

Status opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord

P-arealer/bomme: Det vil fra mandag 07 nov. være muligt at komme forbi Havnekontoret (Strandvænget 45) med sit allerede indkøbte Havnekort og få det programmeret til P-arealerne og bommene til havnen. Bommene til havnen vil være i drift startende fra 16 nov. 2022 (dvs. nede) hvorfor man skal have kortet programmeret inden. Ibrugtagningstilladelse/Klubhuse: Denne tilladelse er stadig ikke…