Flytning til anden havneplads

Registrering af medejer

Optagelse på venteliste

Hvordan får man havneplads?

Alle pladser for sommersæsonen 2021 er lejet ud og der er desværre ikke mulighed for en havneplads.

Sommersæsonen går fra 1. april til 15. november. Tildeling af fast plads (eller låneplads for én sommersæson ad gangen) finder kun sted til aktive medlemmer af en af de 3 sejlklubber (KAS), (SS) (ØSF) og kun til de medlemmer, som klubberne indstiller via ventelister. Pladserne kan kun lejes ud til privatejede fritidsbåde, som ikke må anvendes erhvervsmæssigt. Der udlejes ikke havnepladser til husbåde, eller både til beboelse. Lejer skal eje mindst 1/3 af båden, der søges plads til.

I den klub man er medlem af, udleveres en ventelisteblanket. Denne indleveres i udfyldt stand til sejlklubben, som påtegner den og sender den til Svanemøllehavnen. Rækkefølgen på ventelisten bestemmes af medlemmets anciennitet i klubben.

De 3 klubbers sideordnede ventelister afleveres til Svanemøllehavnen, der fordeler de ledige pladser efterhånden som de opstår. Pladser som af en fast lejer er stillet til rådighed for den næste sæson, udlejes som lånepladser for én sæson ad gangen. Såfremt der hverken kan tildeles fast plads eller låneplads, kan der tilbydes en gæsteplads på månedsbasis i det omfang der er midlertidigt ledige pladser til rådighed.

Hvad koster det ?

I havnens prisliste ses priserne for de forskellige kategorier. Ved tildeling af plads skal man normalt regne med bådens bredde, (+ 30 cm til fendere). Bådens bredde oplyses på venteliste blanketten.

Ved tildeling af fast plads skal der betales indskud. Ved tildeling af låneplads skal der betales administrationsgebyr.

Alle, der ikke har fast eller låneplads, er gæster og skal forudbetale gæsteleje iht. prislisten. Vi har ikke permanent tomme pladser til rådighed for gæster, men udlejer midlertidigt ledige pladser pr. døgn eller pr. måned (sidstnævnte med rabat, og yderligere rabat til de 3 sejlklubbers medlemmer).

Hvor lang er ventetiden?

Bådpladserne tildeles efter klubancienitet i 1 af de 3 klubber i Svanemøllehavnen: Sejlklubben SundetKjøbenhavns Amatør sejlklub eller Øresunds Sejlklub Frem. Erfaringsmæssigt er ventetiden længst ved både med stor bredde . Ved mindre både er der ofte kort eller ingen ventetid.

Hvad med plads om vinteren ?

Vintersæsonen går fra 16. november til 31. marts. Alle, uanset klubtilhørsforhold og sommerpladsstatus, kan leje plads i vandet om vinteren. Plads reserveres så vidt muligt senest 15. oktober på Havnekontoret. Vinterpriserne, der er afhængige af bådens bredde, er ens for alle og væsentligt lavere end sommerpriserne, fremgår af vedlagte prisliste. Vinterpladserne befinder sig inden for de faste moler, der af forsikringsselskaberne er klassificeret som A-havn.

Ønskes båden på land om vinteren, skal der rettes henvendelse til de respektive sejlklubber, som administrerer landpladserne.

 

Hvilken klub skal jeg vælge ?

De 3 sejlklubber er alle medlem af Dansk Sejlunion og er ligestillede med hensyn til at få plads i havnen. I alle 3 klubber er der sejl- og motorbåde, sejlerskole m.m. Klubberne driver i fællesskab en ungdomsafdeling, KØS sejlsport. Indmeldelse sker i KØS. Hvilken klub, der er den rigtige for dig, kan vi af gode grunde ikke vejlede om.