Vejdirektoratet (VD) og deres udpeget entreprenører forventer at gå i gang med selve tunnelarbejdet i sensommeren/efteråret 2022.

Der vil være ca. 600 bådpladser der bliver berørt af byggeriet, da de ligger i området som er blevet eksproprieret. VD har lavet en erstatningshavn for de berørte både. Havnen ligger i området ved den gamle færgehavn. Svanemøllehavnen Nord forventes færdig medio august 2022.

Følgende pladser forventes at blive berørt af flytning:

1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003

Hvilket betyder at (hvis du har fastplads eller låneplads) du skal flytte din båd til den nye havn i perioden  – 01 september til 01 oktober 2022. Flytningen skal ske i følge VD’s/entreprenørens tidsplan. (Evt. forsinkelser vil blive meldt ud på havnens hjemmeside).

Havnekontoret vil informere direkte til den enkelte bådejer omkring individuel tildelt plads nummer inden, forventeligt medio juli.

Brochure omkring anlægsprojektet findes på Havnekontoret.

Havnefogeden