Flytningen af både er udskudt 14 dage, således man først skal flytte til den nye havn i perioden 14 september til 14 oktober 2022.

Følgende pladser forventes at blive berørt af flytning:

1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003

Forsinkelsen skyldes manglende leverancer af dele til havne byggeriet, hvor der pt. ikke er strøm, vand og klubhus faciliteter endnu.

Vejdirektoratet arbejder ihærdigt på at færdiggøre havnen til ibrugtagning 14 september 2022.