• Overtagelsen af bygningerne er stadig uvist da der mangler ibrugtagningstilladelse. (Vi presser VD, VD, Munck, Flexmodul (der har lavet husene), Flexmodul presser Kbh. Kommune)
  • Strøm udtag ved selvbetjeningskranen – 5 tons kran. Der er ikke planlagt et stik, da man ikke må højtryksrense i havnen. (Udledningsregler fra Kbh. Kommune).
  • Brovogne: Eksisterende vogne fra vores havn er for store, der arbejdes på en alternativ løsning, men kan ikke garantere det er oppe i denne sæson.
  • Havnekort automaten er på sydsiden af havnekontoret. Havnekontoret er den første træbygning ud til havnen.
 
Flytningen fra den nuværende havn skal være tilendebragt inden 14 oktober 2022.
Herefter vil både der ligger i vejen blive fjernet af Vejdirektoratet, for bådejers regning.
Det er pladserne: 1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003.
 
Ved ankomst til den ny havn, skal man ikke fortøjer i gribebøjlerne/fortøjningsholderne, men i selve Y-bommen.