Kind reminder – Høflig påmindelse
Til de både der stadig ligger i byggeområdet.
Flytningen fra den nuværende havn skal være tilendebragt inden 14 oktober 2022.
Herefter vil både der ligger i vejen blive fjernet af Vejdirektoratet, for bådejers regning.
Det er pladserne: 1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003.
Ved ankomst til den ny havn, skal man ikke fortøjer i gribebøjlerne/fortøjning holderne, men i selve Y-bommen.
Havnefogeden.