Toilet vogn: Vognen er desværre blevet kørt væk af udlejer da Vejdirektoratet (VD) ikke havde fået fornyet lejeperioden. Der skulle kommer en ny vogn op idag/27. okt.
 
El-standere: Enkelte el-standere er endnu ikke i drift, da de har fejlet den sidste el-test fra Bravida (Dem der leverer el-forsyningen)
 
P-areal/bomme: Systemet er desværre endnu ikke i drift sat og der arbejdes på at få det op at køre. Følg med på hjemmeside og her.
 
Ibrugtagningstilladelse/Klubhuse: Denne tilladelse er endnu ikke udstedt. Svanemølle Havnen (Havnekontoret) presser VD – Munck (entreprenøren) – Flexmodul (Dem der står for husene) – Kbh. Kommune.
Derfor en lang række af folk der står og venter på at husene kan tages i brug. Efter signende pga. manglende dokumentation til Kbh. Kommune.
Desuden er låsesystemet til den enkelte klub ikke færdigt endnu.
 
“Gamle havn”/byggeområde: Området er overdraget til VD og VD har overdraget det til entreprenøren. Der vil blive sat bøjer op som bør respekteres.
Broerne og området bliver for tiden overfløjet med drone og de undersøger hvorledes broerne skal demonteres. Hvorefter de forventer at lave nogle prøveramninger af spuns i området, forventeligt først primo januar.
 
ROS: Stor ros til alle de bådejere der fik flyttet båden i tide, inden 14 okt. Der var 4 stk. der havde “glemt” de havde en båd.
 
Havnefogeden