P-arealer/bomme: Det vil fra mandag 07 nov. være muligt at komme forbi Havnekontoret (Strandvænget 45) med sit allerede indkøbte Havnekort og få det programmeret til P-arealerne og bommene til havnen.
Bommene til havnen vil være i drift startende fra 16 nov. 2022 (dvs. nede) hvorfor man skal have kortet programmeret inden.
Ibrugtagningstilladelse/Klubhuse: Denne tilladelse er stadig ikke ikke udstedt. Desuden er låsesystemet til den enkelte klub ikke færdigt endnu. Her er der blevet enighed med de enkelte klubber og VD, hvilket låse system den enkelte klub ønsker.
“Gamle havn”/byggeområde: Området er overdraget til VD og VD har overdraget det til entreprenøren.
Entreprenøren – MT Højgaard forventer først at skulle afmonterer alle Y-bommene og fjerne broerne, der vil blive lagt i depot, i arbejdsområdet. Herefter vil de begynde med en prøveramning, startende fra landsiden/Nordhavnstunnel siden, højst sandsynlig primo januar 2023.
Havnefogeden