Der vinter lukkes for tiden for vandet rundt på havnen (begge havne)

Der kommer “vinterlåge” op på midtermolen ultimo november.

Toiletter vil også blive lukket for vinteren, således det kun er toilettet ved havnekontoret der er åbent.