Vi forventer at lukke for vandet på begge havne fra onsdag 15 nov. da der er melding om natte frost indenfor den nærmeste fremtid.

Toilet- og badefaciliteter vil forblive åbne ved midtermolen og i den nye havn, Svanemøllehavnen Nord. Andre steder lukkes for vinteren.

Vinterlåge på midtermolen kommer op primo december.