Nordhavnstunnelen mm.

Informations brev fra Vejdirektoratet – 03 nov. 2022 Nordhavnstunnel – Opstart af tunnelentreprise Med dette brev vil vi fra Vejdirektoratets side gerne give en status på projekt Nordhavnstunnel. Vejdirektoratet indgik den 12. september kontrakt med den entreprenør, der skal forestå anlæg af Nordhavnstunnelen. Det er et joint venture-selskab, der består af Besix (Belgien) og MT…

Plads flytteønske

I forbindelse med udflytningen af både til erstatningshavnen – Svanemøllehavnen Nord er det tidligere meldt ud, at der vil være mulighed for frivilligt at flytte til erstatningshavnen når byggeområdet skulle ryddes for både i byggeperioden. Det har ikke været muligt at finde et passende system der på sammentid tilgodeser det nuværende flyttesystem, tildelingen af pladsen…

Status opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord

P-arealer/bomme: Det vil fra mandag 07 nov. være muligt at komme forbi Havnekontoret (Strandvænget 45) med sit allerede indkøbte Havnekort og få det programmeret til P-arealerne og bommene til havnen. Bommene til havnen vil være i drift startende fra 16 nov. 2022 (dvs. nede) hvorfor man skal have kortet programmeret inden. Ibrugtagningstilladelse/Klubhuse: Denne tilladelse er stadig ikke…

Status opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord

Toilet vogn: Vognen er desværre blevet kørt væk af udlejer da Vejdirektoratet (VD) ikke havde fået fornyet lejeperioden. Der skulle kommer en ny vogn op idag/27. okt.   El-standere: Enkelte el-standere er endnu ikke i drift, da de har fejlet den sidste el-test fra Bravida (Dem der leverer el-forsyningen)   P-areal/bomme: Systemet er desværre endnu…

Flytning til nye havn – senest 14 okt. 2022 /23:59

Kind reminder – Høflig påmindelse Til de både der stadig ligger i byggeområdet. Flytningen fra den nuværende havn skal være tilendebragt inden 14 oktober 2022. Herefter vil både der ligger i vejen blive fjernet af Vejdirektoratet, for bådejers regning. Det er pladserne: 1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003. Ved ankomst til den ny…

Opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord

Overtagelsen af bygningerne er stadig uvist da der mangler ibrugtagningstilladelse. (Vi presser VD, VD, Munck, Flexmodul (der har lavet husene), Flexmodul presser Kbh. Kommune) Strøm udtag ved selvbetjeningskranen – 5 tons kran. Der er ikke planlagt et stik, da man ikke må højtryksrense i havnen. (Udledningsregler fra Kbh. Kommune). Brovogne: Eksisterende vogne fra vores havn…